Розпочати чат з оператором UnexBank
Розпочати чат з оператором UnexBank

Твоя фінансова подушка «UNEX CARD»

Обирай найвигідніші умови з кредитною карткою ЮНЕКС БАНКА!

Замовити картку

Переваги картки

Чому саме картка «UNEX CARD»

Кредитний ліміт до 100 000 грн.

Пільговий період до 62 днів

Рішення по кредиту за 7 хвилин

Додаток Юнекс банку безкоштовно

Тарифи

ТВОЯ ОНОВЛЕНА КРЕДИТКА

Стало

Кредитний лімітДо 100 000 грн

Пільговий період62 днів

Відсоткова ставка3,5% в місяць

Мобільний додатокТАК

Було

Кредитний лімітдо 50 000 грн

Пільговий період55 днів

Відсоткова ставка4,3% в місяць

Мобільний додатокні

Кредитний ліміт

Пільговий період

Відсоткова ставка

Мобільний додаток

Тарифи за послуги та операції тарифного плану «Кредитна картка UNEX CARD»
Замовити картку

Умови картки

Що Ви отримаєте?

Тарифи
Як отримати?
Питання
Додатки
Калькулятор
 • Послуга:
  Тариф:
 • Оформлення картки
  Безкоштовно
 • Пільговий період
  до 62 днів
 • Мінімальне щомісячне погашення
  усі нараховані проценти, штрафи та пені за попередні періоди (у разі виникнення) і 3% обов’язкова частка погашення тіла заборгованості
 • Комісія за зняття готівки
  4,5% + 5 грн
 • Дата погашення місячного платежу
  до 25 числа кожного місяця
 • Мобільний банкінг
  Так
Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою з надання споживчого кредиту (без застави)
Клієнт повертає суму кредиту, комісії та проценти за користування кредитом відповідно до умов Договору про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб та вимог законодавства України.
 

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

 

Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку без обов'язкового повідомлення та згоди Клієнта відповідно до умов Договору та чинного законодавства України .

 

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

 

Клієнт має право відмовитись від Договору про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб протягом 14 календарних днів з дня укладення відповідно до п.3.2.43.30. Публічна пропозиція АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (у разі відмови від такого договору клієнт, протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору, зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти/комісії за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором та Тарифами, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або Публічна пропозиція АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.

 

Клієнт має право здійснювати в будь-який час повністю або частково дострокове погашення за Кредитною лінією/Овердрафтом, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

 

Достроково, частково або в повному обсязі виконати свої зобов’язання за Договором без сплати Банку додаткових плат.

 

При оформленні Кредитного ліміту/ліміту Овердрафту, Банком Клієнту відкривається Поточний рахунок з використанням Платіжної картки безкоштовно на умовах Тарифного плану згідно договору.

 

Клієнт має право на відмову від договору про надання фінансових послуг в порядку та на умовах, визначених:
− законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту;
– Законом України «Про споживче кредитування» ;
− договором укладеним між АТ «ЮНЕКС БАНК» та клієнтом;

Можливі наслідки в разі невиконання Клієнтом обов'язків за договором
У разі порушення строків погашення заборгованості за Кредитною лінією, Банк має право нараховувати (застосовувати) штрафні санкції в розмірі, в строки та порядку, які визначені Публічна пропозиція АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб та Тарифами, а також вчиняти інші дії, передбачені Договором.
 
Штраф за порушення строку оплати обов’язкового щомісячного платежу за кожен факт прострочення платежу у розмірі 0,1% мінімум 100 грн. за кожне порушення, якщо інше не передбачено законодавством.
 
За невиконання або неналежне виконання зобов’язань Сторонами за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 
У випадку несвоєчасного повернення Кредиту/Овердрафту та/або сплати процентів/комісій за користування Кредиту/Овердрафту Банк має право вимагати дострокового погашення від Клієнта Кредит/Овердрафт і сплатити проценти/комісії, та/або у випадку виникнення Несанкціонованого овердрафту та має право на договірне списання коштів з Поточних рахунків Клієнта в розмірах, необхідних для погашення такої заборгованості відповідно до умов визначених Публічної пропозиція АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.
 
За порушення строків повернення Кредиту та/або комісії за обслуговування та/ або процентів та/ або комісій Позичальник сплачує Банку додатково до встановленої за Кредитом процентної ставки пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від суми зазначеної простроченої заборгованості (суми Кредиту та/ або комісії за обслуговування та/ або процентів та/ або комісій), розрахованої за кожний день прострочення Платежу, включаючи день сплати заборгованості.
 
У разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку.
 
Банк має право, у визначених договором випадках, вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання.
 
Банк має право унесення інформації до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.

01.

Крок

Залиш заявку на сайті

02.

Крок

Чекай на дзвінок спеціаліста

03.

Крок

Отримай картку протягом 7 днів у відділенні банку
 • 1.
  Які операції враховуються в пільговому періоді?
  У пільговому періоді враховуються всі видаткові операції з картки: зняття готівки, оплата карткою в магазинах та мережі Інтернет, а також безготівкові перекази.
 • 2.
  Як обчислюється пільговий період?
  Термін дії пільгового періоду триває з дати виникнення заборгованості по кредиту до дати погашення кредиту, за умови, що таке погашення здійснюється в повній сумі заборгованості до останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем виникнення заборгованості.
 • 3.
  За яких умов починає діяти новий пільговий період?
  За умови повного погашення усієї наявної заборгованості за кредитною карткою.
 • 5.
  На який кредитний ліміт я можу розраховувати?
  Розмір кредитного ліміту на картці визначається банком. При наданні паспорту та ІПН, Ви можете розраховувати на суму до 100 000 грн. Документи, які підтверджують рівень ваших доходів необхідні для отримання суми кредитного ліміту більше 50 000 грн.
 • 6.
  Чи можу я збільшити свій кредитний ліміт?
  Так, Ви можете звернутися до відділення банку із заявою на збільшення кредитного ліміту, надавши підтвердження свого додаткового доходу і фінансового стану.
 • 7.
  До якого числа я можу погасити заборгованість, щоб не платити відсотки за кредитом?
  Щоб не платити відсотки за користування кредитом, погашайте заборгованість, що виникла від початку використання коштів, до 25 числа наступного місяця
 • 8.
  Чи можу я розраховуватися карткою за кордоном?
  Так, звісно. Ви можете розраховуватися кредитною карткою в будь-якій точці світу. Конвертація у валюту картки здійснюється автоматично. Завчасно попереджайте Банк про виїзд за кордон, звернувшись до контактного центру за телефонами +38 (044) 585 14 87 (за тарифами оператора) або 0 800 3 111 33 (безкоштовно в межах України).
 • 9.
  Яку максимальну суму можна зняти з кредитної картки в банкоматі?
  Максимальна сума, яку можна отримати з рахунку кредитної картки в банкоматі, дорівнює розміру доступного залишку кредитного ліміту з урахуванням самостійно встановлених лімітів, та комісії за зняття готівкових коштів відповідно до тарифів Банку, але не більшого встановленого в банкоматі ліміту.
 • 10.
  Питання та відповіді про обов’язковий мінімальний платіж
  1. Що таке обов’язковий мінімальний платіж?
  Обов’язковий мінімальний платіж - це мінімальна сума, яку обов’язково необхідно вносити на рахунок кредитної картки до 25 числа кожного місяця, окрім місяця початку використання кредитних коштів. Таким чином, за наявності заборгованості Ви щомісячно вносите на картку будь-яку суму, але не меншу за обов‘язковий мінімальний платіж.

  2. З чого складається обов’язковий мінімальний платіж?
  Обов’язковий мінімальний платіж складається з обов’язкової частки погашення тіла заборгованості, а також усіх нарахованих процентів, штрафів та пені за попередні періоди (у разі виникнення).

  3. Як дізнатися суму обов’язкового мінімального платежу?
  Обов’язковий мінімальний платіж розраховується кожного першого робочого дня місяця та надсилається клієнтові в СМС за номером фінансового телефону, що був вказаний в анкеті на оформлення кредитної картки

Сума кредиту
Розрахунок кредиту на:
Середньомісячний платіж
Сума кредиту:

Сума відсотків:

Загальні витрати по кредиту:
Загальна вартість кредиту:
Реальна річна процентна ставка:
Важливо! Дані розрахунки орієнтовні.Точні розрахунки надаються при оформленні кредиту за умовами обраного продукту і підписанні договору.
Приклад розрахунку вартості кредиту

Відгуки

Клієнти, які вже користуються карткою

Додатки

Слідкуй за «Unex Card» дистанційно

 

 

Функціонал додатків:

 • Перегляд балансу
 • Формування виписки
 • Погашення кредиту
 • Онлайн платежі
Замовити картку
Приклад розрахунку вартості

На жаль, цей кредит тимчасово недоступний для оформлення.

Але ти можеш подати заявку на Кредит готівкою